9 Aralık 2009 Çarşamba

Muhammedü'l-Emin: Hz. Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı

Muhammedü'l-Emin: Hz. Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı
Casim Avcı
Hayykitap
1. Baskı, İstanbul, Ağustos 2008
Türkçe, 158 Sayfa

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), daima peygamberlik dönemi ile ele alınmış ve ona göre değerlendirilmiştir. Tamam, peygamber olması onun en büyük özelliği ve bu dönemin incelenmesi, tartışılması, kitaplar yazılması gerekir; ama Hz. Muhammed'in hayatına baktığımızda, peygamberliğinin, hayatının yaklaşık 1/3'ü gibi bir süre kapladığını görüyoruz. Yani Peygamberimizin 61 yıllık (571-632) hayatının ancak son 22 (610-632) yılının peygamberlik dönemi olduğunu görüyoruz. Halbuki, peygamberimizin hayatının 2/3'ünü, yani yaklaşık 40 yılını kapsayan dönem ise maalesef hep göz ardı edildi, incelenmedi, kitaplar yazılmadı, tartışılmadı, var olanlar ise rivayetler ya da bölük pörçük bilgiler şeklindeydi ve aslında halen de öyle.

Hz. Muhammed, 20 Nisan (9 Rebîülevvel) 571 tarihinde doğmuş (kitapta yer alan bilgiye göre, bir başka rivayete göre de doğumu 17 Haziran -12 Rebîülevvel- 569), 610 yılı Ramazan ayında (tahminen 27. gecesinde) Hira'da iken sabaha karşı Cebrâil meleğin gelerek Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini bildirmesi ve ilk vahiy/emir olan "Oku!" (İkra') emrini bildirmesi ile peygamberliği başlamış ve 632 yılında vefatıyla maddî hayatı son bulmuştur.

"Muhammedü'l-Emin: Hz. Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı" isimli kitap, adından da anlaşılacağı üzere, Hz. Muhammed'in peygamberlikten önceki dönemini ele alıyor. Bu yönüyle kitap, hem bu konudaki eksikleri gideriyor hem de bu alandaki ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Kitap, İslam öncesi Mekke'nin ve onun özelinde Arabistan'ın siyasî, dinî, ekonomik ve sosyal hayatını; Hz. Muhammed'in ailesini, soyunu, kabilesini, doğumuyla birlikte çocukluğunu, gençliğini, ticaret hayatını, yaşadıklarını, kişisel özelliklerini, evliliğini ve son olarak da ilk vahyin gelmesi ile peygamber oluşunu anlatıyor. Bu bilgilerle birlikte, biraz daha özele inip, mesela Hz. Muhammed'in de herkes gibi çocukluk zamanında çocukluğunu yaşadığına (yaramazlık yaptığını mesela), annesinin onu "oğlum, yavrum" (örneğin "benim oğlum büyük bir insan olacak") şeklinde sevdiğine, vs. özel insani yönlere de giriyor.

Kitap, her ne kadar peygamberlik çalışma çabalamayla kazanılan bir unvan olmasa da, Hz. Muhammed'in peygamberliğe gidiş sürecini güzel bir şekilde anlatıyor.

Kitabı herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Özellikle de araştırma yapanların, Hz. Muhammed'in hayatını inceleyenlerin, İslam dinini inceleyenlerin, biyografi sevenlerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...